Cửa cuốn Alpha door A474

  • Khi vận hàng cửa cuốn thì chắc chắn không thể thiếu motor và bình lưu cửa cuốn,

Motor cửa cuốn
Motor HL 300kg giá 2.800.000
Motor HL 600kg giá 3.200.000
Motor HL 800kg               giá 5.500.000

  • Thế giới cửa cuốn khuyên dùng cho cửa cuốn

– Motor HG
– Motor YH
– Motor JG
– Motor Hoyoka