Cửa cuốn nhôm Mitadoor

990,000 

Thiết thị chống xô cửa Thiết bị tạm dừng: Được gắn phía ngoài nan cửa có tác dụng dừng lại khi cửa đi xuống gặp vật cản. Thiết bị đảo chiều: Được gắn phía trong nan cửa có tác dụng đảo chiều khi cửa đi xuống gặp vật cản. Thiết bị mang tính an toàn và độ nhạy cao.